Firebird Pyrotekniske selvanvisere

OBS! Dette er produkter som krever stor aktsomhet ved bruk. Må ikke brukes på en måte som utsetter folk eller dyr for fare.
Man må også ta hensyn til brannfare i terrenget.