HIKVISION

Vi skaffer alt som er på importørens lager til enhver tid, det vil si at det vi ikke har på vårt butikklager, det skaffer vi innen en uke.